Reussite si keen Zoufall! 


Reussite si keen Zoufall

Mir schwätze gär iwwer d‘Eva-Schoul, mee mir loosse léiwer déi schwätzen, déi eis vertraut hunn - nämlech eis Clienten, sief et Schüler oder Elteren.

Sief et vum Hierscht un oder am Fréijoer, doheem oder online - mir kommen eise Schüler gär entgéint an hunn hinnen ëmmer déi néideg Kenntnisser, Fäegkeeten an heiansdo och Kongruenz a Koherenz bäibruecht.

Als Loun fir eis Aarbecht krute mir Är Unerkennung an d’Freed nozekucken, wéi sech d’Apprenanntë selwer iwwertreffen!

Mir soen eisen EVApprenantë Merci!🤩